ფერადი ფირის გამჟღავნება/ სკანირება ერთ დღეზე ნაკლებ დროში. ყოველ ოთხშაბათს, -20% გამჟღავნება/სკანირებაზე

აღმოაჩინე Harman Phoenix 200. 35მმ_იანი ექსპერიმენტული ფერადი ნეგატივი საგრძნობლად მაღალი კონტრასტითა და შესამჩნვან მსხვილი მარცვლით. ძნელად პროგნოზირებადი ფერებით და ძალიან ბევრი “ფირული” ეფექტით.