C-41 (ფერადი) ფირის გამჟღავნება
ფერადი ფირის გამჟღავნება/სკანირება

გაამჟღავნეთ ყველა სახის C-41 (ფერადი ნეგატივი) ფირი. შეავსე ფორმა  ონლაინ და გამოგვიგზავნეთ ფირები. ან გვესტუმრეთ პირადად ლაბორატორიაში.

გაამჟღავნე
შავ-თეთრი ფირის გამჟღავნება
შავ-თეთრი ფირის გამჟღავნება/სკანირება

35მმ, 120 და 4×5 შავ-თეთრი ნეგატივების გამჟღავნება და სკანირება.

გაამჟღავნე
ECN-2 ფირის გამჟღავნება
ECN-2 ფირის გამჟღავნება/სკანირება

შეიგრძენით კინოფირის მდიდარი, კინომატოგრაფიული ფერები ECN-2 პროცესის წყალობით.

გაამჟღავნე
01
ფერადი ფირის გამჟღავნების ვადები
35მმ/120 ფერადი ფირის გამჟღავნებას საშუალოდ 48-72 საათამდე სჭირდება.
02
შავ-თეთრი ფირის გამჟღავნების ვადები
35მმ/120 შავ-თეთრი ფირის გამჟღავნებას საშუალოდ 7-10 დღემდე სჭირდება.
03
ECN-2 ფირების გამჟღავნების ვადები
35მმ/120 ECN-2 ფირის გამჟღავნებას საშუალოდ 10-12 დღემდე სჭირდება.
35მმ ფირის სკანირება სასურველ ზომასა და ფორმატში 24 საათის ვადაში.
ზემოთ