ფერადი ფირის გამჟღავნება/ სკანირება ერთ დღეზე ნაკლებ დროში. ყოველ ოთხშაბათს, -20% გამჟღავნება/სკანირებაზე

როგორ მჟღავნდება შავ-თეთრი ფირები

დღეისათვის ბაზარზე რამოდენიმე ტიპის ფირი არსებობს. შავ-თეთრი ნეგატივი/პოზიტივი, ფერადი ნეგატივი (C-41 პროცესი) და ფერადი პოზიტივი (E6 პროცესი). შესაბამისად, მხოლოდ იგივე რაოდენობის გამჟღავნების პროცესია ხელმისაწვდომი.

ამ ვიდეოში მიმოვიხილავთ შავ-თეთრი ნეგატივების გამჟღავნების პროცესს, ყველა საჭირო ხელსაწყოს და ქიმიკატს.

როცა უკვე ვიცით რომ ფირის გამჟღავნება ძალიან მარტივი შეიძლება იყოს, მთავარია ყურადღებით დავიცვათ გამჟღავნების ყველა ეტაპი:

  • ვამოწმებთ რომელი ფირი გვაქვს: მწარმოებელი, აისო.
  • ვირჩევთ გამამჟღავნებელი ქიმიკატს.
  • ვამოწმებთ ტემპერატურას.
  • ვიგებთ გამჟღავნების დროს გამამჟღავნებელი ქიმიკატისა და ფირის მიხედვით.

უახლესი სტატიები

#გადაიღე

ყველა სტატია