ფერადი ფირის გამჟღავნება/ სკანირება ერთ დღეზე ნაკლებ დროში. ყოველ ოთხშაბათს, -20% გამჟღავნება/სკანირებაზე
(ECN-2) Color Film Processing&Scanning

10.00

კინოფირის გამჟღავნება და სკანირება (ECN-2)

ყველას ერთხელ მაინც გადაგვიღია კინოფირით სახელად Kodak Vision და განგვიცდია მისი გამჟღავნების სირთულით გამოწვეული უკმაყოფილება.

ფირზე დამატებითი შავი ფენის გამო, მსოფლიოს არც ერთი ლაბორატორია მას ფირის გასამჟღავნებელი მანქანით არ ამჟღავნებს.

პროცესი საჭიროებს ECN-2 ქიმიკატებს, რომელიც გასამჟღავნებელ ქიმიკატამდე აშორებს შავ დამატებით ფენას და გვაძლევს სუფთა, კინემატოგრაფიულ გამოსახულებას.

მსგავსი პროდუქცია