ფერადი ფირის გამჟღავნება/ სკანირება ერთ დღეზე ნაკლებ დროში. ყოველ ოთხშაბათს, -20% გამჟღავნება/სკანირებაზე
Heyday 35mm Film Camera

100.00

Out of stock

Heyday 35mm Film Camera

Old school cool is back with the heyday™ 35mm Camera. With focus-free lens and a built-in flash, this camera is designed to take the fuss out of snapping pictures when the moment’s right. Point and shoot with a standard 35mm film roll that can be wound manually after every shot. It’s the perfect piece for the shutterbug in you.

Point-and-shoot camera with focus-free lens
Built-in flash for clear pictures in low-light settings
Uses 35 mm film (sold separately)
Includes a manual wind feature to turn the film roll

მსგავსი პროდუქცია