ფერადი ფირის გამჟღავნება/ სკანირება ერთ დღეზე ნაკლებ დროში. ყოველ ოთხშაბათს, -20% გამჟღავნება/სკანირებაზე
ILFORD HP5 Single Use Camera

50.00

Out of stock

The ILFORD HP5 PLUS Single Use Camera is an easy to use, fun camera.

Including 27 exposures of HP5 PLUS, this ISO 400 film makes the camera suitable for most indoor and outdoor shooting situations and is therefore ideal for parties, festivals, weddings, street photography and outdoor events. It contains a built-in flash for low light shooting.

Once used, the film can be processed in standard black & white photo processing solutions in complete darkness or through any lab that offers a dedicated black & white service. Please note that this product is not compatible with some ‘in-store’ high-street lab services – always check a lab can develop black & white film before handing over your camera.

მსგავსი პროდუქცია