ფერადი ფირის გამჟღავნება/ სკანირება ერთ დღეზე ნაკლებ დროში. ყოველ ოთხშაბათს, -20% გამჟღავნება/სკანირებაზე
Ilford MULTIGRADE RC Deluxe Paper (Glossy, 12×16″, 50 Sheets)

285.00

Out of stock

Ilford MULTIGRADE RC Deluxe Paper (Glossy, 12×16″, 50 Sheets)

Highly versatile and well-suited for all traditional black and white printing needs, this box of 25 sheets of 8 x 10″ Ilford MULTIGRADE RC Deluxe features a glossy 1M surface finish that is smooth and reflective in order to achieve noticeably deep black tones and a long apparent tonal scale. This Generation V paper features an updated emulsion with a more linear contrast profile that responds consistently and accurately to the full 00-5 range of Multigrade filters for fine tuning the look of prints. The paper also features a truly neutral base tint and responds especially well to different toning solutions for adjusting the final print color. The enhanced emulsion also affords deeper blacks along with enhanced mid-tone separation for greater flexibility when printing negatives of varying densities. Additionally, it is suitable for printing both conventional black and white negatives as well as chromogenic black and white negative films and the paper can be processed using standard black and white chemistry in either trays or using machine processors.

მსგავსი პროდუქცია