ფერადი ფირის გამჟღავნება/ სკანირება ერთ დღეზე ნაკლებ დროში. ყოველ ოთხშაბათს, -20% გამჟღავნება/სკანირებაზე
Irma Sharikadze – Isolation

10.00

3 in stock

Irma Sharikadze – Isolation

The enigmatic metaphor of a pandemic, transmuted into an explosion of harmony and beauty, infuses Irma Sharikadze’s photographs, taken in her home studio during the lockdown, with deep meaning. Nature, bestowing both life and death, envelops her subjects, almost dissolving their individuality, as it embraces and cradles them in its magnificence and its dread.
The artist’s scrupulous attention to detail, her adept use of color and texture, and her masterful application of chiaroscuro make her work radiant and exceptional, leaving a lasting imprint in one’s memory.

1/16 N 8, 2023

Irma Sharikadze – Isolation

155X231 mm, 16 Pages

ISSN 2960958-5 # 08023

მსგავსი პროდუქცია