ფერადი ფირის გამჟღავნება/ სკანირება ერთ დღეზე ნაკლებ დროში. ყოველ ოთხშაბათს, -20% გამჟღავნება/სკანირებაზე
Kodak F9 35mm Film Camera

This product is currently out of stock and unavailable.

Kodak F9 35mm Film Camera

35mm film camera with built-in flash. Capture the memories with this reusable film camera that uses 35mm film. Just like it’s range of disposable cameras, F9 has fixed focus lens, manual film winding and rewinding and a switch to turn flash On/Off. Simply purchase a roll of 35mm film and load it in, take your photos, rewind and have the film roll developed.

მსგავსი პროდუქცია