ფერადი ფირის გამჟღავნება/ სკანირება ერთ დღეზე ნაკლებ დროში. ყოველ ოთხშაბათს, -20% გამჟღავნება/სკანირებაზე
KODAK KODAK 120/135 Film Case

105.00

Out of stock

KODAK KODAK 120/135 Film Case

Category

Inspired by KODAK Film Canister

The body made of aluminium and the cap made of steel, KODAK film cans were widely used in the 1970s for film packaging, only later changed to grey-top plastic containers. The canisters were painted in colours and carried a lot of joyful memories. It was indeed a big part of the film photography history. We are inspired by the selection of materials and colours, and wish to recreate a new version of the KODAK Film Case, only to make it even more practical and stylish.

მსგავსი პროდუქცია