ფერადი ფირის გამჟღავნება/ სკანირება ერთ დღეზე ნაკლებ დროში. ყოველ ოთხშაბათს, -20% გამჟღავნება/სკანირებაზე
Levan Kherkheulidze – Other World?

10.00

6 in stock

Levan Kherkheulidze – Other World?

Levan finds human being in his critical and demolished stage and through his camera generates a person’s sensitivity and tenderness that pops up due to contrast to the bold, aggressive environment.
Author portrays them as saints, floating in a kind of limbo. Despite of devastation and unspeakable horrors they do not beg for pity, but rather to deep compassion and enforce us to see the light inside each of them.
Levan appeared as a ‘Stalker’, who is crossing a border to other, forbidden, mythical and spiritual world that we can observe through his art.

1/16 N 7, 2023

Levan Kherkheulidze – Other World?

155X231 mm, 16 Pages

ISSN 2960958-5 # 07023

მსგავსი პროდუქცია