ფერადი ფირის გამჟღავნება/ სკანირება ერთ დღეზე ნაკლებ დროში. ყოველ ოთხშაბათს, -20% გამჟღავნება/სკანირებაზე
Nikkormat FT 35mm Film Camera 28mm F3.5 Lense

650.00

Out of stock

Nikkormat FT 35mm Film Camera 28mm F3.5 Lense

The Nikkormat FT film camera was an all-metal, mechanically (springs, gears, levers) controlled, manual focus SLR with match-needle exposure control, manufactured in Japan from 1965 to 1967. It was available in two colors: black with chrome trim and all black. The unmetered version was designated “Nikkormat FS.”

The FT had dimensions of 95 mm height, 146 mm width, 54 mm depth and 745 g weight. This was larger and heavier than most competing amateur level SLRs of the mid-1960s, such as the Asahi (Honeywell in the USA) Pentax Spotmatic of 1964, but the quality of the internal components gave the FT strength and durability.

მსგავსი პროდუქცია