ფერადი ფირის გამჟღავნება/ სკანირება ერთ დღეზე ნაკლებ დროში. ყოველ ოთხშაბათს, -20% გამჟღავნება/სკანირებაზე
Nikkormat FT2 with Nikon 50mm F 1:2 and Accessories

750.00

Out of stock

Nikkormat FT2 with Nikon 50mm F 1:2 and Accessories

Nikkormat FT2 with Nikon 50mm F 1:2 and Accessories

კამერას აღენიშნება მინიმალური ხმარების კვალი.
იდეალურ მუშა მდგომარეობაში.

 

ყველა კამერას საჩუქრად მოყვება ფირის უფასო გამჟღავნება და დასკანერება სასურველ ფორმატში.

 

მსგავსი პროდუქცია