ფერადი ფირის გამჟღავნება/ სკანირება ერთ დღეზე ნაკლებ დროში. ყოველ ოთხშაბათს, -20% გამჟღავნება/სკანირებაზე
Nikon EM With 50mm 1.8 Lense, Camera Flash And Camera Bag, 35mm Film Camera

620.00

Out of stock

Nikon EM With 50mm 1.8 Lense, Camera Flash And Camera Bag, 35mm Film Camera

SKU 7629204 Categories ,

The Nikon EM is a beginner’s level, interchangeable lens, 35 mm film, single lens reflex (SLR) camera. It was manufactured by Nippon Kogaku K. K. (today Nikon Corporation) in Japan from 1979 to 1982 (available new from dealer stock until circa 1984). The camera was designed for and marketed to the growing market of new photographers then entering the SLR buyer’s market.

მსგავსი პროდუქცია