ფერადი ფირის გამჟღავნება/ სკანირება ერთ დღეზე ნაკლებ დროში. ყოველ ოთხშაბათს, -20% გამჟღავნება/სკანირებაზე
Reveni Labs Light Meter

420.00

Out of stock

Reveni Labs Light Meter

SKU reveni-light-meter Category

From Reveni Labs: An Extremely Small Digital Light Meter 

The Reveni Labs Light Meter is intended for easy attachment to the top of a camera via the flash/accessory “hot/cold” shoe mount.  This is a common feature on top of many cameras made in the past 100 years.  The precise dimensions of the shoe vary from camera to camera so if initially if the fit of your meter is tight, it will “wear” slightly over the first several uses and become more free-moving.  This is not a problem as there are integrated lever springs to ensure the meter does not fall out of the camera mount.

Off-camera, the Reveni Labs Light Meter works just as well, and can be aimed manually at the subject to be metered.  The meter has lanyard holes on both sides of the screen, to allow it to be attached to a neck strap or leashed to the camera for added security.

Features

 Incredibly tiny: only 0.92(22.5) x 0.86(21.8) x 0.71(17.8) inches(mm)!

Weighs only 0.3oz (9g)

Made from high quality 3D printed nylon using state-of-the-art MJF printing technology

Centre-weighted reflective metering, 45 degree sensor field of view

Bright and crisp OLED display

Simple controls and menu

Aperture or Shutter priority mode

Exposure compensation in 1/3 stops (-2 to +2 stop range)

Single LR44 battery supply

Integrated camera flash shoe mount (hot or cold shoe compatible)

EV Range: EV 0.5 to EV 20 @ ISO 100

Exposure Value display option

ISO range: 1, 3, 6, 12, 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800

Aperture range: f0.7 – f1024 in 1 stop increments

Shutter speed range: 1 hour to 1/8000s in 1 stop increments

Factory calibrated but calibration can be adjusted by user

მსგავსი პროდუქცია